- Komerční sdělení -finance
DomůHobbyOd získání půdy, přes dojení krav a koz, až po označení produktů...

Od získání půdy, přes dojení krav a koz, až po označení produktů BIO. Farmář Martin odpovídá na vaše dotazy

Začít farmařit není jednoduché. Klíčovou roli při tom hraje dostatek správných informací a vaše vytrvalost. Farmář Martin vás však nasměruje na ta správná místa a odpoví na nejčastější otázky, které se ho začínající farmáři ptají.

Užívání orné půdy a lesa
Chtěl bych se věnovat gazdování. Jak se dostanu k volné půdě?

Na začátku je velmi důležité ujasnit si, co chcete chovat, pěstovat a kam to chcete dotáhnout. Popíšu vám svůj příběh o tom, jak jsem se k půdě dostal já, a věřím, že vás v něčem inspiruje. Začínal jsem s kozami. Měl jsem 1,5 ha své louky, ale část z ní užívalo místní družstvo. O svých plánech s obhospodařováním této půdy jsem jako první informoval právě družstvo.

V cestě mi však stála výpovědní lhůta nájmu, která může individuálně běžet tři a více let. Naštěstí, v mém případě jsme ji vyřešili dohodou a mohl jsem začít gazdovat na vlastním pozemku. Jelikož jsem potřeboval půdy více, postupně jsem si ve svém okolí vytipoval opuštěné, neobhospodařované, zpustlé a zarostlé plochy. V katastru byly vedeny jako orná půda s více žijícími i nežijícími vlastníky.

Následujících pět let jsem se na těchto půdách věnoval klučení a čištění. Sousedé si mé počínání velmi pozorně všímali a ocenili, že vracím loukám jejich původní vzhled a funkci. Jednoho dne mi místní družstvo nabídlo svou nadbytečnou půdu, kterou aktuálně nepotřebovali. A najednou mi přibylo 15 ha pěkných luk, dokonce rovnou před mým domem. To bylo za to, že jsem jim nikdy nesáhl na jejich půdu, a můj počin, který se jim líbil, chtěli podpořit. Následně jsem si začal dělat nájemní smlouvy s vlastníky, jejichž půdu jsem začal užívat. Roky přibývaly a každý rok se našel někdo, kdo mi nabídl svou půdu k obhospodařování. Takto jsem se postupně dopracoval k 35 ha půdy. Pohnutky byly různé. Někdo mě chtěl podpořit, někdo šel do důchodu a neměl pokračovatele, někomu se už nechtělo, někdo koupil pozemek jako investici a potřeboval sedláka, který mu ho bude obhospodařovat. To byla moje cesta k půdě za posledních 15 let. Doufám, že jsem vás inspiroval.

Jak získat oficiální právo na užívání orné půdy, která je ve vlastnictví již nežijícího?

Zoficiálnit právo na užívání půdy, kterou užíváte, je velmi důležité. Týká se to i půdy neznámých a nežijících vlastníků, u nichž zjevně neproběhlo dědické řízení. Tyto vlastníky zastupuje Slovenský pozemkový fond a nájemní smlouvu v tomto případě je třeba řešit s nimi.

Koupil jsem si kousek vlastního lesa. Jak v něm můžu gazdovat?

Jako čerstvý vlastník lesa jste získali nejen užitek z lesa, ale také povinnost řádně o něj pečovat. Základní rozdíl oproti orné půdě je, že úrodu nesbíráte každý rok, ale jednou za asi 100 let. Je tedy velmi důležité, v jaké věkové fázi se váš les nachází, jaký je to typ lesa, složení, chráněná oblast a podobně. Podle toho se v lese provádějí různé pěstitelské a výchovné zásahy (ochrana před zvěří, prořezávky, probírky, předrubní těžby, zpracování kalamity, údržba silnic, hranic a podobně). Poměrně složitou až nepřehlednou legislativu vám však pomůže řešit odborný lesní hospodář (OLH). Jedná se o osobu s lesnickým vzděláním, která má navíc přezkoušenou odbornou způsobilost a je pro vás garancí, že budete gazdovat ve smyslu zákona o lesích a dalších právních předpisů. Netřeba se bát, že s jeho službami budete mít velké náklady. Za jeho služby, například u 2 ha lesa, zaplatíte roční poplatek asi 16 €.

Pokud jsem majitel lesa, můžu si z něj vytěžit dřevo na zimu?

Třeba mít na paměti, že OLH nemůžete navrhovat, co a kde chcete v lese pokácet. Oba jste totiž vázáni předpisem, který se nazývá Program péče o lesy (PSL). Ten pro všechny lesy na Slovensku vyhotovuje Národní lesnické centrum ve Zvolenu na dobu 10 let a je na náklady státu. Musíte jej bezpodmínečně dodržovat a vždy vše konzultujte se svým OLH. Předejdete tak problémům s lesním úřadem, státní ochranou přírody a podobně. Například já jsem dostal pokutu z lesního úřadu za to, že při větrné smršti padl přes přístupovou obecní cestu strom. V rámci odstraňování následků kalamity jsem odstranil asi sedm dalších rizikových stromů do průměru 20 cm. Tato dobře myšlená, ale nepovolená těžba mě vyšla na pokutu 100 €.

Tyto rostliny na zahradě nevysazujte, pokud chováte psa!
Louka mi zarostla křovinami. Mohu je vyříznout bez povolení?

Tak toto téma je opět sešněrováno právními předpisy.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek